Beeldvorming en behandeling

Wij bieden waar nodig advies, observatie, (aanvullende) beeldvorming, begeleiding en behandeling aan kinderen en hun ouders. Wij bieden de mogelijkheid om met een multidisciplinair team op locatie de ondersteuningsbehoeften van het kind, de ouders en de begeleiding goed in beeld te brengen en hierin te adviseren. Daarna bieden we een breed scala aan therapie en specifieke begeleiding. Bijvoorbeeld: logopedie, fysiotherapie, spelbegeleiding, sensorische integratie (prikkelverwerking), zindelijkheidstraining, communicatietraining, ergotherapie.

Ondersteuning op school of kinderopvang (OSK)

Als een kind meer ondersteuning nodig heeft binnen de peuterspeelzaal, kinderopvang of op school, kunnen wij dit bieden. Soms is de begeleiding gericht op een kind in de groep en/of op de begeleider/leerkracht ter plekke. OSK is afgestemd op het individuele kind en zijn of haar omgeving. Afhankelijk van de vraag zijn verschillende vormen mogelijk.

Ontwikkelingsgroepen

Sommige kinderen hebben een meer specifieke omgeving nodig. Daarom hebben we op verschillende locaties in Noord- en Midden-Limburg ontwikkelingsgroepen voor kinderen van 2 t/m 5 jaar die zijn aangehaakt bij de reguliere kinderopvang of scholen. Hier krijgt een kind in een kleine groep ontwikkelingsgerichte dagbesteding en specifieke begeleiding en behandeling. Doel is dat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

Kinderdagcentrum

Kinderen met een ernstige verstandelijke beperking en/of meervoudige beperking waarbij onderwijs niet of zeer beperkt mogelijk is, kunnen terecht in ons volledig gefaciliteerde kinderdagcentrum De Heisterkes in Haelen. KDC De Heisterkes biedt ontwikkelingsgerichte dagbesteding en specialistische begeleiding en behandeling in groepen van 4 tot 8 kinderen, in een kindvriendelijke en veilige omgeving. Het kinderdagcentrum beschikt over veel kennis en expertise en werkt met professionele methodes en therapieën.