Ga naar de inhoud

Samen kunnen we meer bieden

De afgelopen jaren zijn er al veel nieuwe initiatieven opgezet in samenwerking met kinderopvangorganisaties en scholen. Soms op vraag van een begeleider of leerkracht die zorgen heeft over een kind in de groep. Soms op vraag van ouders die professionele ondersteuning zoeken dicht in de buurt en binnen het reguliere proces. Door de samenwerking tussen ouders, begeleiders/ leerkrachten en onze medewerkers bereiken we meer. De kans op volwaardige participatie in de samenleving wordt groter en we bieden kinderen optimale ontwikkelingskansen.