Ga naar de inhoud

Als een kind extra zorg nodig heeft

Wij bieden begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met bijvoorbeeld:

  • een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en of gedragsproblemen
  • een bijkomende beperking
  • een bijkomende diagnose zoals autisme, ADHD of hechtingsproblematiek.

Tevens begeleiden we ouders bij de verzorging en opvoeding in de eigen omgeving. Wij kunnen op verschillende manieren helpen. Dat hangt af van de situatie en behoefte.

Ontwikkelingsachterstand

Op jonge leeftijd komen de eerste signalen dat een kind zich anders ontwikkelt naar boven. Vaak is het niet direct duidelijk waar dat door komt. Samen kunnen we dat onderzoeken en ondertussen werken we aan de ontwikkeling van het kind. Een kind ontwikkelt zich op verschillende gebieden, zoals spraak, grove en fijne motoriek, sociale vaardigheden en leervermogen. We spreken van een achterstand als een kind bepaalde vaardigheden niet haalt op een leeftijd waarop dit gebruikelijk is. We kijken naar alle ontwikkelingsgebieden en proberen een beeld te vormen van het totale functioneren.

Verstandelijke beperking

Het begrip ‘verstandelijke beperking’ is een verzamelnaam voor een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens (IQ) zich niet met de normale snelheid ontwikkelen. Bij een jong kind is het vaak nog niet duidelijk of het om een verstandelijke beperking gaat. Naar mate het kind ouder wordt, wordt de beperking beter zichtbaar en meetbaar. Het valt wel op dat het kind zich minder snel ontwikkelt dan andere kinderen. Een kind met een verstandelijke beperking gaat bijvoorbeeld later dan leeftijdgenootjes zitten, staan, lopen en praten. Ook leert het kind minder snel en heeft het kind meer herhaling nodig om nieuwe dingen te leren.

Gedragsproblemen

Ieder kind vertoont wel eens lastig gedrag. Maar als dit dagelijks voorkomt, het kind zichzelf belemmert en het is storend voor de omgeving kunnen we spreken van gedragsproblemen. Vaak hangen gedragsproblemen samen met problemen in de ontwikkeling en is het een uiting van onbegrip of ongenoegen. Te denken valt aan: agressie, teruggetrokken gedrag, bijna geen gesproken taal, gedrag uitlokken, druk gedrag, opstandig.

Samen met de ouders proberen we de oorzaak te achterhalen en ondersteunen we in het omgaan met en de opvoeding van het kind. Tevens gaan we met het kind aan de slag de gedragsproblemen te beperken.