Ga naar de inhoud

Onze visie

Ieder kind maakt volwaardig deel uit van de samenleving. Dat is niet ons doel, maar ons uitgangspunt. Onze ondersteuning:

  • is gericht op een optimale ontwikkeling van het kind
  • biedt een passend antwoord op vragen van het kind, de ouders of andere mensen in de omgeving
  • sluit aan op de thuissituatie en op eventuele andere vormen van zorg/ondersteuning
  • is gericht op de samenleving: deelname aan reguliere opvang, onderwijs, vrijetijdsvoorzieningen.

Soms hebben kinderen een speciale omgeving nodig. Ook dat kan.