Ga naar de inhoud

Beeldvorming en behandeling

Wij bieden waar nodig advies, observatie, (aanvullende) beeldvorming, begeleiding en behandeling aan kinderen en hun ouders. Wij bieden de mogelijkheid om met een multidisciplinair team op locatie de ondersteuningsbehoeften van het kind, de ouders en de begeleiding goed in beeld te brengen en hierin te adviseren. Daarna bieden we een breed scala aan therapie en specifieke begeleiding. Bijvoorbeeld: logopedie, fysiotherapie, spelbegeleiding, sensorische integratie (prikkelverwerking), zindelijkheidstraining, communicatietraining, ergotherapie.

Ondersteuning aan het gezin

Wij bieden ambulante ondersteuning aan huis in verschillende vormen, die apart of gecombineerd kunnen worden ingezet:

  • Pedagogische gezinsbegeleiding: kortdurende, specifieke begeleiding en behandeling met als doel ouders de te versterken om zo zelfstandig mogelijk hun taak als opvoeder te vervullen.
  • Gespecialiseerde thuisbegeleiding: specifieke begeleiding van het kind en ontlasting van de ouders met als doel het functioneren van het kind binnen het gezin te verbeteren.

Ondersteuning opvang/ onderwijs

Als een kind meer ondersteuning nodig heeft binnen de kinderopvang, kunnen wij dit bieden. Soms gericht op het kind, soms op de begeleider. Voor kinderen die een specifieke omgeving nodig hebben, hebben we ontwikkelingsgroepen met specialistische behandeling. Aangehaakt bij de reguliere kinderopvang ontwikkelen de kinderen zich spelenderwijs en creëren we een goede doorstroom naar het (speciaal) onderwijs. Voor kinderen vanaf 5 jaar bieden we specialistische begeleiding op school. Kinderen met een meervoudige beperking die intensieve zorg nodig hebben en waar onderwijs niet of beperkt mogelijk is, kunnen terecht in het volledig gefaciliteerde centrum voor Onderwijs, Zorg en Revalidatie De Heikei in Haelen.

Vrije tijd

We begeleiden kinderen bij het invullen van hun vrije tijd en vakanties. We sluiten zoveel mogelijk aan bij reguliere verenigingen en activiteiten in de regio. Waar nodig organiseren we groepsactiviteiten zoals de woensdagmiddag- en zaterdagclub.

Soms kan het goed zijn voor een kind of ter ontlasting van de ouders dat het kind op een vertrouwde plek gaat logeren. Voor kinderen tot 16 jaar hebben we een logeerhuis. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen logeren in een van onze woonbegeleidingscentra.